Werknemerspremie aanvullende verzekering arbeidsongeschiktheid

Discussie gestart door PeterDyadePeterDyade .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

Bij de definitie wat tot het loon moet worden gerekend is in de uitvoeringsregeling aangegeven dat  het werkgeversdeel van de premie voor een vrijwillige sociale verzekering tot het loon moet worden gerekend. Wij kennen een aanvullende verzekering voor arbeidsongeschiktheid, waarbij de premie volledig voor rekening van de werknemer komt. Mag dit werknemersdeel in mindering gebracht worden op het toetsloon voor de WNT, zonder dat er sprake is van een werkgeversdeel?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    Tot onze spijt moeten we constateren dat we deze forumvraag aanvankelijk onjuist hebben beantwoord. Het juiste antwoord is het volgende.

    Als er alleen sprake is van een werknemersdeel of een werknemerspremie, is er op het eerste gezicht dus geen sprake van een werkgeversbijdrage als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel n, o of q, van de Uitvoeringsregeling WNT.

    Een werknemerspremie of –bijdrage voor een aanvullende verzekering voor arbeidsongeschiktheid behoort tot het brutoloon, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Uitvoeringsregeling WNT (d.w.z. het loon waarover loonbelasting en/of premieheffing voor de werknemersverzekeringen wordt ingehouden en afgedragen) en vormt aldus bezoldiging in de zin van de WNT.
Deze discussie is gesloten.