Foutenherstel voorgaande jaren

Discussie gestart door MaartenKMaartenK .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overig.

Bij opmaken van de jaarrekening 2018 stelt een organisatie vast dat ze in voorgaande jaren reeds WNT-plichtig was. In de jaarrekeningen over de afgelopen jaren was de toelichting conform het WNT-verantwoordingsmodel echter niet opgenomen. Middels foutherstel dient alsnog deze toelichting opgenomen te worden (conform Uitvoeringsregeling WNT Artikel 5d) aangezien de fout is geconstateerd na vaststelling van verantwoordingsdocument. Welke uitvoeringsregeling dient te worden toegepast bij het foutherstel? (2017 of 2018?) en mag worden volstaan met een WNT-verantwoording over 2018 en 2017 of dienen ook de jaren 2016 en 2015 in het kader van foutherstel te worden toegelicht?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Het niet openbaar maken van de WNT-verantwoording in het financieel verslaggevingsdocument door de WNT-instelling is een overtreding van de WNT. Dit geldt voor alle jaren waarin de WNT-verantwoording niet openbaar is gemaakt in het financieel verslaggevingsdocument van de WNT-instelling.

  Alle overtredingen dienen door de accountant van de WNT-instelling gemeld te worden aan de minister van BZK middels de meldtool op de site Topinkomens.nl zie hiervoor de volgende link. 

  https://www.topinkomens.nl/melden/accountants

  De toezichthouder ontvangt deze meldingen en zal voor alle jaren waarin de WNT-verantwoording ontbrak in het financieel verslaggevingsdocument (in de vraag betreft dit de jaren 2015 t/m 2018) om foutherstel vragen. Er kan dus niet worden volstaan met enkel foutherstel inzake de WNT-verantwoording 2018 en 2017.

  De WNT-verantwoording die wordt opgesteld in het kader van foutherstel dient minimaal te voldoen aan de vereisten zoals opgenomen in de WNT en onderliggende regelgeving zoals die gold op het moment dat de WNT-verantwoording initieel opgesteld had moeten worden.

  Indien de Uitvoeringsregeling WNT 2018 qua openbaarmakingsverplichtingen begunstigend is ten opzichte van de voorgaande openbaarmakingsverplichtingen in de wet dan kan ervoor worden gekozen de openbaarmakingsverplichtingen uit de Uitvoeringsregeling 2018 toe te passen op de voorgaande boekjaren.
Deze discussie is gesloten.