Topfunctionaris na neerleggen functie als topfunctionaris vanaf 1 januari 2018

Discussie gestart door LeoWennegerLeoWenneger .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.
Een topfunctionaris was acht jaar topfunctionaris tot 1 maart 2019 en krijgt een tijdelijke herbenoeming als topfunctionaris van 4 maanden tot 1 juli 2019, waarna aansluitend een vast dienstverband als niet-topfunctionaris bij dezelfde instelling zal worden gecontinueerd. Is artikel 4a van de beleidsregels WNT 2019 hierop van toepassing en blijft deze functionaris voor een periode van 4 jaar (na 1 juli 2019) nog aangemerkt als topfunctionaris met een jaarlijkse meldingsplicht in de jaarstukken ? Of komt door de verlenging van slechts 4 maanden als topfunctionaris in 2019 de verplichte melding als topfunctionaris na 1 juli 2019 (voor een periode van 4 jaar) te vervallen ? 

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    Artikel 4a van de Beleidsregels is niet van toepassing op deze casus. De functie als topfunctionaris is (in de vorm van tijdelijke herbenoeming in de periode van 1 maart tot 1 juli 2019) weliswaar ingegaan na 1 januari 2018, maar de topfunctionaris zal (voor zover het dienstverband op 1 juli 2019 daadwerkelijk eindigt) de functie vervolgens niet voor een periode van ten minste twaalf kalendermaanden vervullen. Artikel 1.1., eerste lid, onderdeel b, onder 6°, WNT (uitgelegd in artikel 4a van de Beleidsregels) geldt vanaf 1 januari 2018 en zodoende alleen voor dienstverbanden die op of na 2018 zijn aangegaan (met inbegrip van herbenoeming of verlenging van een oorspronkelijk dienstverband).

Deze discussie is gesloten.