Aantal vakantiedagen / uren in WNT

Discussie gestart door KeesvanderMKeesvanderM .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Mijn vraag betreft de standaard urennorm die gerelateerd is aan de WNT. Ik lees dat de basis is een standaard contract van 36u/week. Hoe werkt het WNT bij een dienstverband van 40u/week? En wat is het standaard aantal vakantiedagen waar men vanuit gaat? En in hoeverre wordt het WNT-salaris aangepast bij meer of minder vakantiedagen?

Reden voor vragen is toepassen van het WNT als uitgangspunt in een sector waar deze niet verplicht is. Echter willen wij zo goed mogelijk aansluiten, daarvoor is volledig begrip nodig.

Alvast bedankt,

Kees

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  De WNT bevat geen standaarddefinitie van een voltijds dienstverband. Onder voltijds dienstverband moet in het kader van de WNT worden begrepen: het bij de betreffende WNT instelling gebruikelijke voltijds dienstverband. Dat kan 36, 38 of 40 uur per week zijn (meest gebruikelijk) of een ander aantal uren per week. Er kan maar één norm zijn voor een voltijds dienstverband bij dezelfde WNT instelling.

  We nemen aan dat u met "standaard vakantiedagen" de zogenaamde wettelijke vakantiedagen bedoelt ofwel het aantal vakantiedagen waarop bij een voltijds dienstverband minimaal recht bestaat. De WNT regelt daar niets voor en ook niets over. De berekening van het wettelijke minimum aantal vakantiedagen is (voor werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht) vastgelegd in artikel 7:634 BW en die omvat: aanspraak op vakantie van ten minste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week of, als de overeengekomen arbeidsduur in uren per jaar is uitgedrukt, van ten minste een overeenkomstige tijd.

  Bij een voltijds dienstverband dat, als voorbeeld, bij de instelling 36 uur per week bedraagt, bestaat recht op minimaal 144 vakantie-uren per kalenderjaar (vier maal 36 uur). 

  Op uw vraag of het WNT-salaris moet worden aangepast bij meer of minder vakantiedagen, kunnen wij het volgende antwoorden. Als met de topfunctionaris meer (doorbetaalde) vakantiedagen zijn overeengekomen dan wat voortvloeit uit een collectieve arbeidsovereenkomst, een andere collectieve regeling of een wettelijk voorschrift, bijv. ingeval van een sabbatical (of een dergelijke regeling), is in de WNT bepaald dat de kalenderdagen van de doorbetaalde periode van non-activiteit in mindering dienen te worden gebracht op het totaal aantal kalenderdagen van het dienstverband in het betreffende kalenderjaar. Dit zorgt voor een lager individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum.

 • De reactie van KeesvanderMKeesvanderM . Consultant publieke sector
  Reactie geschreven op .
  Dank voor de snelle reactie. Even ter check om te zorgen dat ik het goed snap.

  Het maximum salaris binnen de WNT is dus van toepassing op het standaardcontract binnen de instelling. Dus:
  - Instelling A, standaard 36u en 200 vakantie-uren (ruime CAO) heeft hetzelfde maximum WNT salaris als,
  - Instelling B, standaard 40u en 160 vakantie-uren (minimaal)

  Het tweede deel van het antwoord inzake aantal vakantiedagen begrijp ik. Daar is dus sprake van wanneer en een individuele afspraak is bovenop de instellingsCAO. Als de instelling zelf al redelijk ruime vakantiedagen heeft is dit niet van toepassing.

  Groet en dank,

  Kees
 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
  Uw eerste en uw tweede conclusie op basis van ons antwoord zijn allebei juist.


Deze discussie is gesloten.