Politiek verlof/non activiteitsverlof

Discussie gestart door DesireeDesiree .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

In de CAR-UWO is bepaald dat een medewerker tijdens de non-activiteit geen recht heeft op doorbetaling van het salaris, de toegekende salaristoelage(n) en de vakantietoelage. In een vorig antwoord wordt gesproken over doorbetaald verlof:

Telt de doorbetaling bij een sabbatical (vrijwillige non-activiteit) tijdens het dienstverband mee voor het bezoldigingsmaximum? Ja. Bij een periode van doorbetaalde vrijwillige non-activiteit, zoals bij een sabbatical, die niet voortvloeit uit een collectieve arbeidsovereenkomst of een andere collectieve regeling of een wettelijk voorschrift geldt het volgende: Het aantal kalenderdagen van de nonactieve periode dient in mindering te worden gebracht op het totaal aantal kalenderdagen van het dienstverband in het betreffende kalenderjaar. Hierdoor wordt het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum verlaagd
Ik neem aan dat dezelfde berekeningsmethodiek geldt voor het onbetaalde verlof, dus het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum verlagen met het aantal kalenderdagen van de nonactiviteitsperiode ? 

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    Uw aanname is juist. Het aantal kalenderdagen van de non-actieve periode (of anders gezegd: de periode dat de functie van topfunctionaris formeel en materieel niet wordt vervuld) dient in mindering te worden gebracht op het totaal aantal kalenderdagen van het dienstverband in het betreffende kalenderjaar. Hiervoor maakt het niet uit of er sprake is van doorbetaling van (een deel van) de bezoldiging. De topfunctionaris werkt korter dan een geheel kalenderjaar en hierdoor wordt het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum verlaagd. Dit volgt uit artikel 2.1 lid 3 van de WNT.
Deze discussie is gesloten.