Criterium drie achtereenvolgende kalenderjaren

Discussie gestart door SjoerdDenHertogSjoerdDenHertog .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overig.

Organisatie ontvangt al meerdere jaren (meer dan drie) een overheidssubsidie van een Nederlandse overheidsinstelling van meer dan €500k. Ook in 2018 ontvangt zij een subsidie van > €500k. Echter is er vanaf 2018 voor het eerst in jaren geen sprake meer van een aandeel van 50% van de baten. In alle voorgaande jaren was dit wel het geval.

Nu is onze vraag of deze klant uit hoofde van artikel 1.3 lid 1 onder c onder de WNT valt of niet.

Artikel 1.3 lid 1 onder c WNT. Onder de WNT vallen alle in Nederland gevestigde rechtspersonen, waaraan voor een periode van ten minste drie achtereenvolgende kalenderjaren een of meer subsidies worden verleend, die samen per kalenderjaar ten minste € 500.000 bedragen én ten minste voor 50% deel uitmaken van de inkomsten van deze rechtspersoon in dat kalenderjaar. Hiervan zijn uitgezonderd nv's en bv's die een op winst gerichte onderneming drijven.

Voor het eerst in heel veel jaren voldoet de klant dus niet meer aan de gestelde criteria. Moet ik dit nu zo interpreteren dat ze dus in 2018 niet meer onder de WNT valt?

Jaar 1: V X
Jaar 2: V X
Jaar 3: V V
Jaar 4: X X
Jaar 5: V X
Jaar 6: V X
Jaar 7: V V

Dit zou beteken dat als de klant in één van de zeven jaar < 50% zit zij (in dit voorbeeld) pas weer in jaar 7 onder de WNT valt?

Reacties

Deze discussie is gesloten.