Bezoldiging niet-WNT instelling meenemen in WNT- verantwoording?

Discussie gestart door CHoornstraCHoornstra .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Een leidinggevende topfunctionaris heeft een dienstbetrekking bij zowel een WNT-instelling als zijn personal holding (is aangemerkt als een gelieerde instelling in overeenstemming met de WNT). Vanuit beide ondernemingen ontvangt hij loon. Dit gezamenlijke loon komt niet boven de voor de WNT-instelling geldende norm. Welk loon dient er in de WNT-verantwoording te worden opgenomen? Alleen de bezoldiging die vanuit de WNT-instelling wordt ontvangen, of ook de beloning die vanuit de personal holding wordt ontvangen?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Op grond van artikel 5 van de Uitvoeringsregeling WNT dient de ‘totale bezoldiging’ opgenomen te worden in de WNT-verantwoording. Momenteel wordt er niet expliciet bepaald dat de bezoldigingsgegevens bij de gelieerde rechtspersoon als onderdeel van de totale bezoldiging ook moeten worden opgenomen in de WNT-verantwoording.

  Voor het bepalen van de verplicht openbaar te maken gegevens inzake een eventuele “overschrijding” en een eventuele “onverschuldigde betaling” zijn deze bezoldigingsgegevens bij de gelieerde rechtspersoon echter relevant. U dient als verantwoordelijke die gegevens te kennen (voor de toetsing aan het bezoldigingsmaximum).

  Bovendien bieden de bezoldigingsgegevens bij de gelieerde rechtspersoon inzicht in de opbouw van de totale bezoldiging (bij de WNT-instelling + bij de gelieerde rechtspersoon), wat de geldende normering is en of dit al dan niet leidt tot een overschrijding en een onverschuldigde betaling.

  Omwille van de duidelijkheid/transparantie is het advies om zowel de bezoldiging bij de WNT-instelling als bij de personal holding (gelieerde rechtspersoon) op te nemen in de WNT-verantwoording. Dit is een advies en geen verplichting op grond van de WNT.
Deze discussie is gesloten.