Spaarloon voor levensloop (of sabatical)

Discussie gestart door cderoodecderoode .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

Graag wil ik het volgende voorleggen;

Een medewerker spaart maandelijks een bedrag ( wat wordt overgemaakt aan een derde partij ) voor levensloop. Het bruto loon wordt hiermede dus verlaagd.  Ikzelf ben dan ook in de veronderstelling dat het WNT-loon "geschoond" moet worden met deze verlaging en dus geen onderdeel is van het WNT loon. De accountant is van mening dat deze vrijwillege verlaging van het loon wel meegenomen moet worden ter bepaling van het WNT loon. Dus iets wat er niet is weegt wel mee. Ook op basis van artikel 2 lid-d ben ik van mening dat het spaarbedrag niet meegenomen moet worden. Is hier duidelijkheid over te verkrijgen ?

 Alvast bedankt

c de roode


Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
  Tot onze spijt moeten we constateren dat we deze forumvraag aanvankelijk onjuist hebben beantwoord. Het juiste antwoord is het volgende. Het werkgeversdeel van de bijdrage voor een levensloopregeling is bezoldiging in de zin van de WNT als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel m, Uitvoeringsregeling WNT. Het werknemersdeel van de bijdrage voor een levensloopregeling behoort tot het brutoloon, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, Uitvoeringsregeling WNT, en vormt daardoor eveneens bezoldiging in de zin van de WNT. Als er evenwel sprake is van een reservering voor een sabbatical als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel d, Uitvoeringsregeling WNT, dan is die reservering geen bezoldiging, ongeacht voor wiens rekening die reservering plaatsvindt (werkgever of werknemer). Het hangt er dus vanaf of de bijdrage van de werknemer (of de werkgever) aangemerkt moet worden als werknemers- (of werkgevers)bijdrage voor levensloop, dan wel als reservering voor een sabbatical.
 • De reactie van cderoodecderoode . controler
  Reactie geschreven op .

  Dank voor het antwoord. Blijft toch nog erg onduidelijk. De levensloopregeling, sparen voor een periode van (onbetaald) verlof, SABBATICAL, of extra pensioen. Sparen gebeurt belastingvrij uit het brutoloon. Over wat de medewerker inlegt is geen loonheffing (loonbelasting en premies volksverzekeringen) en de inkomensafhankelijke ziektekostenbijdrage verschuldigd. Deze worden pas ingehouden bij de opname van het tegoed. De uitleg over de levensloopregeling is alleen van toepassing op medewerkers die onder het overgangsrecht vallen.

  Met andere woorden levensloopsparen doe je voor oa een Sabbatical. ( ongeacht wanneer).

  De regeling in 2012 is afgeschaft, alleen bestaande met bepaalde voorwaarden, deelnemers mogen deze regeling voortzetten. Voor als nog blijf ik bij mijn standpunt en heeft jullie antwoord mij niet weten te overtuigen. • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
  De BZK helpdesk heeft een weergave gegeven van hoe de Wet Normering Topinkomens op dit onderwerp dient te worden toegepast. Het is vervolgens aan de instelling en de accountant om de verantwoording op de juiste wijze uit te voeren.
Deze discussie is gesloten.