Beloning leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking

Discussie gestart door CHoornstraCHoornstra .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Een leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking (DGA) ontvangt de daadwerkelijke beloning via de eigen personal holding. Dit is echter minder dan de management fee die de WNT-plichtige instelling betaald aan de personal holding. Deze personal holding houdt 100% van de aandelen in de WNT-plichtige instelling.
Welke beloning moet nu worden meegenomen in de WNT-verantwoording, de betaalde management fee of het salaris wat de DGA daadwerkelijk ontvangt via de personal holding?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    De topfunctionaris van de WNT-instelling wordt door de personal holding (100% aandeelhouder en daarmee moeder van de WNT-instelling) ter beschikking gesteld aan de WNT-instelling. Aldus lijkt sprake van vervulling van de functie als topfunctionaris anders dan op grond van dienstbetrekking. Bij functievervulling anders dan op grond van dienstbetrekking verstaat de WNT onder bezoldiging: de som van de vergoedingen voor het vervullen van de functie, met uitzondering van de vergoedingen die bij een functievervulling op grond van een dienstbetrekking onbelast zouden zijn, en met uitzondering van de omzetbelasting (artikel 1.1, onderdeel e, WNT). Zie ook deze Q&A: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/wat-wordt-onder-bezoldiging-verstaan-bij-een-topfunctionaris-zonder-dienstbetrekking.
    Het juiste antwoord is derhalve: de betaalde management fee (en eventuele andere vergoedingen voor het vervullen van de functie).

Deze discussie is gesloten.