WNT-normering interim-bestuurder na het beëindigen van de bestuursfunctie

Discussie gestart door HenkJanvandenBoschHenkJanvandenBosch .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.

Een interim-bestuurder (professioneel adviseur) was sinds oktober 2017 werkzaam als statutair bestuurder van een instelling (WNT-topfunctionaris zonder dienstbetrekking).
Er was in oktober 2017 een dienstverband tot 1 mei 2018 overeengekomen, dat vervolgens is verlengd.

De interim-bestuursfunctie is beëindigd per 31 maart 2019. De adviseur heeft in de maanden april en mei werkzaamheden verricht voor overdracht/advies aan de nieuwe bestuurder en afronding van lopende zaken.
Voor deze werkzaamheden in april en mei wordt ook een uurtarief in rekening gebracht.

 Het algemeen bezoldigingsmaximum is vanaf oktober 2018 toegepast.  

Vraag: is de bezoldiging vanaf 1 april 2019 wel of niet genormeerd door de WNT?

WNT, artikel 1.1. b onder 6° regelt in beginsel dat de WNT-normering nog gedurende 4 jaar na 31 maart 2019 moet worden toegepast. Als topfunctionaris wordt aangemerkt

degene die een functie als bedoeld onder 1° tot en met 5° voor een periode van ten minste twaalf kalendermaanden heeft vervuld en daarna bij dezelfde rechtspersoon of instelling een dienstverband behoudt, voor een periode van vier jaar vanaf het tijdstip dat niet langer de functie als bedoeld onder 1° tot en met 5° wordt vervuld……

WNT, artikel 7.3 b regelt het overgangsrecht. 
 1.    Artikel 1.1, onderdeel b, onder 6°, is niet van toepassing op de functionaris met een dienstverband als topfunctionaris dat is aangegaan voor inwerkingtreding van de Evaluatiewet WNT.

2.    Indien een dienstverband waarop dit artikel van toepassing is wordt verlengd, blijft dit artikel na de verlenging buiten verdere toepassing.

Er is hier sprake van een dienstverband dat is aangegaan vóór de inwerkingtreding van de Evaluatiewet en dat na de invoering (1 januari 2018) is verlengd.

Het is onduidelijk hoe artikel 7.3b lid 2 in deze situatie moet worden toegepast en met name de interpretatie van de toevoeging ‘’na de verlenging’’. Er lijken twee mogelijkheden te zijn:

A.      Het dienstverband is verlengd in 2018 en de topfunctie is in totaal langer dan 12 maanden vervuld, dus de bezoldiging is nog vier jaar genormeerd of

B.      Het dienstverband is verlengd in 2018 en de topfunctie is na de verlenging korter dan 12 maanden vervuld, dus de bezoldiging is vanaf 1 april 2019 niet langer genormeerd.

Wat is nu de juiste uitleg en waarom?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    De juiste uitleg is de uitleg onder B. De teller van de twaalf maanden gedurende welke de topfunctie als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 1° tot en met 5°, WNT moet zijn vervuld, begint pas te lopen vanaf de datum waarop het dienstverband als topfunctionaris als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 1° tot en met 5°, WNT is verlengd. Dit volgt uit de formulering van artikel 7.3b, tweede lid, WNT: “blijft dit artikel na de verlenging buiten verdere toepassing”.

  • De reactie van HenkJanvandenBoschHenkJanvandenBosch . WNTadvies.nl
    Reactie geschreven op .
    Dank voor de snelle beantwoording!
Deze discussie is gesloten.