Berekening/verantwoording WNT-norm interim-bestuurder na het beëindigen van de bestuursfunctie

Discussie gestart door HenkJanvandenBoschHenkJanvandenBosch .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

Een interim-bestuurder (professioneel adviseur) was sinds 1 maart 2018 werkzaam als statutair bestuurder van een instelling (WNT-topfunctionaris zonder dienstbetrekking).

De interim-bestuursfunctie is beëindigd per 15 april 2019. De adviseur verricht  in de maanden april, mei en juni werkzaamheden voor overdracht/advies aan de nieuwe bestuurder en afronding van lopende zaken.
Voor deze werkzaamheden in mei en juni wordt ook een uurtarief in rekening gebracht.

Het algemeen bezoldigingsmaximum is vanaf 1 maart 2019 toegepast. Voor deze WNT-normering wordt een deeltijdfactor berekend, waarbij de methodiek in de QenA https://www.topinkomens.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/stappenplan-indien-de-deeltijdfactor-niet-is-vastgelegd wordt gevolgd.

De interim-bestuurder heeft de functie van topfunctionaris langer dan 12 maanden vervuld. De bezoldiging na 15 april 2019 is op grond van Artikel 1.1, onderdeel b, onder 6° nog vier jaar genormeerd.

Vraag: kan voor de periode 1 maart 2019 – juni 2019

A.      worden volstaan met één WNT-verantwoording met daarbij behorende normering of

B.    moet de bezoldiging en normering afzonderlijk worden berekend en verantwoord voor de functievervulling tijdens de benoemingsperiode als statutair bestuurder en de periode daarna? 

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    In de WNT is er geen voorgeschreven wijze om de door u genoemde situatie te verantwoorden. Alle WNT-gegevens zoals vermeld in artikel 5 van de Uitvoeringsregeling dienen in de WNT-verantwoording vermeld te worden. In de WNT-verantwoording dienen onder andere de functie en begin/einddatum van deze functie te worden vermeld. Indien deze WNT-gegevens duidelijk inzichtelijk kunnen worden gemaakt in één WNT-verantwoording, dan kan worden volstaan met één WNT-verantwoording.


Deze discussie is gesloten.