Wel Wtzi toelating - levert echter geen WLZ of ZVW zorg - levert wel WMO zorg - WNT van toepassing ?

Discussie gestart door janbosjanbos .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Sectorale onderwerpen.
BV heeft sinds 2015 WTZI toelating. Heeft echter tot en met 2018 nooit binnen de 
wtzi toelating zorg geleverd. Ook is geen WLZ of ZVW zorg geleverd. BV levert sinds 
2015 alleen WMO zorg. Vraag --> valt deze BV wel of niet onder de WNT - en zo ja op grond van welk artikel.
Deze discussie is gesloten.