berekening bezoldiging topfunctionaris zonder dienstverband

Discussie gestart door julesdevetjulesdevet .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Vraag over de berekening van bezoldiging van de topfunctionaris zonder dienstverband die 1 jaar werkt. Geldt dan het gemiddelde bedrag over de gehele periode van 12 maanden ? Met andere woorden : kun je 12 x 20.240 in rekening brengen (wat onder het maximum ligt, maar geen onderscheid maakt tussen eerste 6 en tweede zes maanden)

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    De normering van de bezoldiging voor de eerste twaalf maanden van de topfunctievervulling zonder dienstbetrekking heeft in het Uitvoeringsbesluit WNT de vorm van een maximumbezoldiging die wordt bepaald aan de hand van de duur van de opdracht. Hierbij wordt (in 2019) voor de eerste zes kalendermaanden gerekend met een bedrag van € 25.900 per kalendermaand en voor de volgende zes maanden met een bedrag van € 19.600 per kalendermaand. Deze bedragen bepalen dus de formule om het maximum te berekenen. Dit zijn geen absolute maxima per kalendermaand, zolang de totale bezoldiging in twaalf maanden lager is dan de som van de bedragen over de gewerkte kalendermaanden.

    Let wel: Het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum is de laagste uitkomst van het maximum uurtarief maal het aantal gewerkte uren enerzijds en het absolute maximum op basis van het aantal kalendermaanden waarin is gewerkt anderzijds.

    Zie ook de volgende Q&A: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/wat-is-het-bezoldigingsmaximum-voor-een-topfunctionaris-zonder-dienstbetrekking-v.a.-2016
Deze discussie is gesloten.