Is de WNT van toepassing op een vereffenaar?

Discussie gestart door MJongeriusMJongerius .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.
Twee gemeenten hebben besloten dat hun gemeenschappelijk regeling eindigt per 31-12-2018. De werkzaamheden en het personeel zijn voor die tijd overgedragen aan de beide gemeenten. In 2019 moet de ontmanteling worden afgerond dwz jaarrekening en eindbalans opgemaakt en een accoutantsverslag over 2018 worden ontvangen. De GR verricht geen uitvoerende taken meer en heeft geen personeel meer in dienst. Voor het opstellen van de jaarrekening ed maken de bestuurders gebruik van personeel van een vd beide gemeenten. Het bestuur heeft voor de eerste helft van 2019 een extern vereffenaar aangetrokken en een financieel adviseur. Na afronding van de jaarrekening, het opstellen van de eindbalans en het ontvangen van de verklaring van de accountant zullen de stukken door een van de gemeenten conform de GR afspraken worden toegestuurd aan de provincie.
Vraag:
1. is de wnt in 2019 van toepassing en is daarvoor een accountantscontrole noodzakelijk
2. zo ja wie wordt dan in dit geval aangemerkt als topfunctionaris

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    Op basis van de door u verstrekte gegevens is de WNT in 2019 niet meer van toepassing, aangezien de gemeenschappelijke regeling 31-12-2018 eindigt. Er is vanaf dat moment geen sprake meer van een instelling die onder de WNT valt. De WNT-gegevens over 2018 dienen wel verantwoord te worden in de jaarrekening over 2018.
  • De reactie van MJongeriusMJongerius . vereffenaar
    Reactie geschreven op .
    Dank voor het heldere antwoord.
Deze discussie is gesloten.