Huurauto tijdens vakantie bestuurder

Discussie gestart door Floor83Floor83 .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overig.

Een volgende vraag ten aanzien van de WNT en huurauto. Stel: een bestuurder heeft afspraken in zijn arbeidsovereenkomst over een leaseauto met een maximum cataloguswaarde, hij rijdt privés met de leaseauto en betaalt fiscale bijtelling. Tijdens zijn vakantie wil hij gebruik maken van een huurauto (Tijdelijk Vervangend Leasevoertuig). Met verwijzing naar de afspraak van de Belastingdienst over de regeling Tijdelijk vervangend Leasevoertuig zijn wij voornemens om zijn fiscale bijtelling aan te passen naar de van toepassing zijnde fiscale bijtelling van de huurauto tijdens deze vakantieperiode en afspraken te maken dat er alleen gebruik gemaakt wordt van de huurauto en niet ook nog de reguliere leaseauto in deze periode. De huurprijs van huurauto laten wij buiten beschouwing, omdat de fiscale bijtelling al onderdeel is van de WNT bezoldiging. Gaat dit dan goed conform WNT? 

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    Dit is conform de WNT. Op grond van artikel 2, eerste lid, onderdeel k van de Uitvoeringsregeling WNT behoort het voordeel, bedoeld in artikel 13bis van de Wet op de loonbelasting 1964, wegens de terbeschikking­stelling van een auto (mede) voor privégebruik (fiscale bijtelling) tot de bezoldiging. Voor deze bepaling maakt het niet uit of de fiscale bijtelling betrekking heeft op de hoofdauto dan wel op een tijdelijk vervangend leasevoertuig. Voor zover voldaan wordt aan de criteria van de Branche­regeling Tijdelijk Vervangend Leasevoertuig 2017(https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/uitvoeringsafspraak_vna_belastingdienst_brancheregeling_tijdelijk_vervangend_leasevoertuig_al11371z4ed.pdf) kan dubbeltelling van de fiscale bijtelling worden voorkomen. De huurprijs van de huurauto telt indien er gebruik wordt gemaakt van de regeling Tijdelijk vervangend Leasevoertuig inderdaad niet mee als bezoldiging.
Deze discussie is gesloten.