Voormalig toezichthouders onder welke tabellen?

Discussie gestart door F_GoedegebuureF_Goedegebuure .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.

In het nieuwe verantwoordingsmodel WNT 2019 staat bij tabel 1c onder de invulinstructies dat voormalig toezichthouders verantwoord dienen te worden in tabel 1a of 1b.

Volgens mij is het vermelden van voormalig toezichthouders echter niet mogelijk in tabel 1b (want tabel 1b gaat over leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12). Dient deze tekst dan ook niet te zijn: "...in tabel 1a of 1d"?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Wij gaan er bij de beantwoording van deze vraag vanuit dat u deze stelt in verband met artikel 1.1 onderdeel b onder 6 WNT en dat aan alle voorwaarden van dit artikel is voldaan. Die wetsbepaling is ook van toepassing op een toezichthoudende topfunctionaris die zijn functie niet meer vervult en aansluitend een andere functie als niet-topfunctionaris bij dezelfde WNT-instelling bekleedt.

  Het is mogelijk dat een toezichthoudende topfunctionaris een fictieve dienstbetrekking (zie zgn. 'opting-in' regeling in het Handboek loonheffingen 2019 van de Belastingdienst) had met de WNT-instelling. In het geval dat die topfunctionaris een dienstverband (niet zijnde een dienstbetrekking) behoudt (bijvoorbeeld als adviseur) bij dezelfde WNT-instelling dient tabel 1b (leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12) van het Verantwoordingsmodel 2019 te worden toegepast op deze voormalige toezichthoudende topfunctionaris. Dit, in verband met het feit dat hij nog 4 jaar wordt aangemerkt als topfunctionaris én vanuit de overweging dat het voor betrokkene ongunstig zou zijn als hij in die 4 jaar als toezichthoudende topfunctionaris zou worden genormeerd. De eerste 12 maanden van deze 4 jaar dient hij dan verantwoord te worden in tabel 1b aangezien hij geen dienstbetrekking heeft.

  Overigens kan tabel 1d van het Verantwoordingsmodel 2019 ook van toepassing zijn op topfunctionarissen zoals bedoeld in artikel 1.1 onderdeel b onder 6 WNT, afhankelijk of wordt voldaan aan de voorwaarde dat de betreffende topfunctionaris Euro 1.700,- of minder verdient. Dit staat ook aangegeven bij tabel 1d in het Verantwoordingsmodel 2019 in de invulinstructies.
 • De reactie van F_GoedegebuureF_Goedegebuure . Kwaliteitsfunctionaris Financiële administratie
  Reactie geschreven op .

  Uit het Verantwoordingsmodel WNT 2019 blijkt nu niet inzake tabel 1b dat hier ook voormalig topfunctionarissen verantwoord kunnen worden zoals door jullie in de reactie genoemd.

  Ook de invulinstructies bij tabel 1c zijn niet volledig (voormalig topfunctionarissen die € 1700 of minder verdienen horen in tabel 1d).

  Wordt het Verantwoordingsmodel hierop dan nog aangepast?

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
  Algemene - niet uitvoeringsgerelateerde - discussies over topinkomensbeleid/ beleidsdiscussies worden niet inhoudelijk door de Helpdesk WNT gevolgd.
Deze discussie is gesloten.