Meldplicht bij niet verstrekken opdracht controle WNT gegevens

Discussie gestart door Robert1967Robert1967 .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overig.
Indien een klant niet verplicht is tot controle van de financiele verantwoording, dient er opdracht gegeven te worden tot controle van de WNT-gegevens. Wat indien de klant deze opdracht niet wil verstrekken ? Valt dit dan onder de meldplicht voor de accountant ?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    Op grond van artikel 1.7 WNT is de WNT-instelling verplicht om de WNT-verantwoording door een accountant te laten controleren. Het niet laten controleren van de WNT-gegevens door een accountant is een overtreding van de WNT. Een accountant die van deze situatie op de hoogte is, is, omdat er geen opdracht tot controle is verstrekt, niet verplicht om daarvan melding te doen (niet op grond van de WNT en ook niet op grond van het Controleprotocol WNT). Echter, een burgermelding op de website www.topinkomens.nl van een dergelijke overtreding is altijd mogelijk, door iedere burger die een overtreding van de WNT kent of vermoedt. De bevoegde toezichthouder kan op basis van een burgermelding een onderzoek starten en, zo nodig, door middel van een last onder dwangsom de WNT-instelling dwingen om een opdracht tot controle te verstrekken aan een accountant.
Deze discussie is gesloten.