te hoge vergoeding

Discussie gestart door obdeijnobdeijn .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Ontslag.
Een opdrachtgever heeft een te hoge ontslagvergoeding toegekend die boven de norm uit kwam. Oorzaak was echter dat er een ontslagvergoeding werd betaald die ook op het volgende jaar toeziet. In verband met ziekte is er toen al voor de gehele ziekte periode de ontslag vergoeding betaald. Opdrachtgever was vergeten dit via het uwv te doen maar heeft dit onderhands  met de werknemer gedaan. Er is sprake van een overschrijding als je naar de formele kant kijkt. Echter werknemer is ongeneeslijk ziek en men heeft besloten niet 2 jaar te wachten maar het dienstverband eerder te beëindigen. 

Hoe wordt hier mee omgegaan? Moet er alsnog een terugvordering voor het te hoge deel in het jaar komen of gaat het ministerie hier coulant mee om gelet op de bijzondere omstandigheid dat er geen ziekte herstel meer is te verwachten. 

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Het maximum van de tussen partijen afgesproken uitkering wegens beëindiging van het dienstverband moet worden bepaald op basis van artikel 2.10 WNT in combinatie met artikel 4 Uitvoeringsregeling WNT. De genoemde ontslagvergoeding is alleen toegestaan voor zover die:

  • rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeit uit een algemene bepaling van een collectieve arbeidsovereenkomst of van een van toepassing zijnde collectieve regeling die is overeengekomen met verenigingen van werknemers of ambtenaren die bevoegd zijn afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden, of uit een wettelijk voorschrift, dan wel
  • voortvloeit uit een rechterlijke uitspraak.
  Voor de beschreven situatie is in de WNT-regelgeving geen uitzondering gemaakt.
Deze discussie is gesloten.