Werkkostenregeling en overschrijding vrije ruimte

Discussie gestart door Bob_SBob_S .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Bij een instelling onder de WNT worden belaste vergoedingen ondergebracht in de vrije ruimte van de WKR. Om die reden worden deze vergoedingen voor de topfunctionarissen niet gezien als looncomponenten. Maar wat als de totale vrije ruimte wordt overschreden?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    Ingevolge artikel 2, tweede lid van de Uitvoeringsregeling geldt dat de vergoedingen en verstrekkingen die als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 zijn aangewezen, waaronder begrepen de gerichte vrijstellingen als bedoeld in artikel 31a, tweede lid, van die wet en op nihil gestelde verstrekkingen als bedoeld in artikelen 3.7, 3.9 en 3.10 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011, niet tot de bezoldiging in de zin van de WNT worden gerekend. Of de betreffende vergoeding of verstrekking binnen dan wel buiten de vrije ruimte van de WKR valt, is daarvoor niet relevant. Relevant is alleen of die vergoeding of verstrekking met inachtneming van de fiscale regels terecht wordt aangemerkt als eindheffingsbestanddeel en dit is toegestaan door de fiscus. Daarvoor is met name relevant of de vergoeding of verstrekking aan het zogenaamde gebruikelijkheidscriterium (zie paragraaf 4.2, blz. 35, van het Handboek loonheffingen, uitgave 1 juli 2019, van de Belastingdienst) voldoet. Als daaraan niet wordt voldaan, is (voor wat het meerdere betreft) sprake van loon van de werknemer en daarmee van bezoldiging in de zin van de WNT.
Deze discussie is gesloten.