Openbaarmaking WNT-veranwoording

Discussie gestart door CHoornstraCHoornstra .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overig.
Sinds 1 januari 2018 moeten alle WNT-instellingen verplicht de WNT-verantwoording op algemeen toegankelijke wijze op internet openbaar te maken voor een periode van tenminste zeven jaar. De gegevens moeten vrij toegankelijk en eenvoudig te vinden zijn. Het is mij duidelijk welke gegevens openbaar gemaakt moeten worden, alleen is het mij niet duidelijk of deze openbaar gemaakte WNT-verantwoording moet zijn voorzien van de controleverklaring van de betreffende accountant. In veel gevallen is de WNT-verantwoording namelijk onderdeel van de jaarrekening en deponering bij de KvK wordt niet gezien als openbaarmaking.
Kan er worden volstaan met alleen het openbaar maken van de WNT-verantwoording zonder controleverklaring?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    De door de accountant gecontroleerde WNT-verantwoording kan op het internet openbaar worden gemaakt zonder de controleverklaring van de accountant die ziet op deze WNT-verantwoording. Deze controleverklaring dient echter wel beschikbaar te zijn, indien de toezichthouder hierom vraagt.
Deze discussie is gesloten.