Stichting met werkmaatschappij die op winst gericht is.

Discussie gestart door Bob_SBob_S .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.

Een stichting bezit alle aandelen in een BV. De activiteiten van Stichting en BV vallen niet onder de bijlagen van de WNT en worden ook niet gedomineerd door een publiekrechtelijk lichaam. Deze BV ontvangt wel al drie jaar op rij meerdere overheidssubsidies die optellen tot meer dan € 500.000 per jaar. Deze subsidies omvatten tezamen meer dan 50% van de jaarlijkse opbrengsten in de BV. De stichting zelf heeft nauwelijks eigen activiteiten en bezit vooral de aandelen in de BV (de werkmaatschappij). De BV wordt statutair niet beperkt in het streven naar winst en mag deze integraal uitkeren aan de aandeelhouder zijnde de stichting. Vallen de bestuurders van deze stichting en de BV dan niet onder de werking van de WNT?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Op grond van de beschikbare informatie kunnen wij niet beoordelen of er sprake is van een instelling die onder de WNT valt. Op grond van verschillende criteria kan er sprake zijn van een WNT-instelling. Zie hiervoor het volgende stappenschema: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/valt-de-instelling-onder-de-wnt. Een BV/NV valt alleen niet onder het subsidiecriterium zoals bepaald in de WNT, indien er daadwerkelijk sprake is van een BV/NV die een op winst gerichte onderneming drijft.  Mocht u willen dat BZK beoordeeld of de instelling onder de WNT valt, dan kunt u hier de instelling aanmelden: https://www.topinkomens.nl/melden/instelling-aan--afmelden/instelling-aanmelden.

 • De reactie van Bob_SBob_S . Externe accountant
  Reactie geschreven op .
  Naar aanleiding van uw antwoord is het goed om het volgende aan te vullen op de casus:

  De activiteiten die de BV ontplooit zouden volgens het stappenschema indien zij in de rechtspersoon van een Stichting worden ontplooid tot toepassing van de WNT op haar bestuurders hebben geleid. De stichting is echter de aandeelhouder in de BV en heeft daarom deze activiteiten zelf niet en om die reden blijft het geheel buiten de werking van de WNT.
 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Het is voor BZK niet mogelijk om zonder nadere informatie uw conclusie dat de stichting niet onder de WNT valt, te controleren, laat staan te bevestigen. Het is mogelijk dat de BV vanwege de subsidie (artikel 1.3, eerste lid, onderdeel c, WNT) of op een andere grond onder de WNT valt. Ook dat vergt echter nader onderzoek door de instelling zelf dan wel bij verder toezichtsonderzoek.

Deze discussie is gesloten.