Gratificatie bij pensionering

Discussie gestart door BenthinBenthin .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Sectorale onderwerpen.

Een directeur-bestuurder van een woningcorporatie is in 2019 met pensioen gegaan. Hiermee is zijn dienstverband beëindigd. 

In zijn arbeidsovereenkomst (afgesloten in het jaar 2002) is de afspraak opgenomen dat bij pensionering de directeur-bestuurder recht heeft op een gratificatie ter hoogte van het voor hem dan geldende bruto maandsalaris

De afbouwperiode met betrekking tot zijn bezoldiging is vanaf 2018 ingegaan. Het kalenderjaar 2019 betreft dus het 2e jaar van de afbouwperiode. Wanneer de gratificatie wordt meegenomen in zijn WNT bezoldiging dan is er sprake van een overschrijding ten opzichte van de WNT maximum (gebaseerd op de afbouwregeling).

De vraag is nu: valt deze gratificatie onder de WNT bezoldiging? En zo ja, valt deze gratificatie onder artikel 2.10 “Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband” en telt deze dan niet mee voor de bezoldigingsnorm? Het antwoord op deze twee vragen is relevant om te bepalen of er sprake is van een overschrijding die eventueel terugbetaald moet worden.

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    De categorie sectorale onderwerpen zoals onderwijs, de woningcorporaties of de zorg worden niet gevolgd door de HelpdeskWNT. Of stel uw vraag via respectievelijk ico@duo.nl, normeringtopinkomens@minvws.nl of https://www.ilent.nl/melden.
Deze discussie is gesloten.