Toelichtingsverplichting gedetacheerde niet-topfunctionaris

Discussie gestart door BenjaminBenjamin .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

Situatie:
Een overige functionaris, niet zijnde topfunctionaris, is voor een jaar gedetacheerd bij een buitenlandse, niet onder de WNT-vallende, organisatie.

Feiten:
- Deze functionaris wordt door de WNT-instelling verloond.
- Alle loonkosten worden vergoed door de buitenlandse organisatie. In de gegeven situatie bedraagt de beloning ten laste van de organisatie per saldo nihil.
- De bruto bezoldiging (voor doorbelasting) ligt boven de publicatie norm in het jaar van verantwoorden.

Vraag:
Hoe dient in deze specifieke situatie om te worden gaan met de publicatieplicht van de WNT?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op . ( januari 2020 aangepast . )

    Indien de functionaris, niet zijnde een topfunctionaris, bezoldiging ontvangt van de WNT-instelling waarmee hij een dienstbetrekking heeft die boven de voor hem geldende norm ligt, dient hij/zij te worden opgenomen in de WNT-verantwoording van deze WNT-instelling als zijnde een niet-topfunctionaris.

    Het feit dat de buitenlandse organisatie een vergoeding betaalt aan deze WNT-instelling voor de detachering van de betreffende functionaris bij de buitenlandse organisatie, is voor de WNT niet relevant. Deze vergoeding kan dus niet gesaldeerd worden met de bezoldiging die de betreffende functionaris ontvangt van de WNT-instelling.
Deze discussie is gesloten.