Rapport van bevindingen of aangepaste controleverklaring?

Discussie gestart door DDavelaarDDavelaar .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

Op basis van tabel G van het controleprotocol wordt bepaald welke handeling de accountant verricht n.a.v. het constateren van een overschrijding. Er is in deze casus sprake van een ongecorrigeerde fout. De tabel G schrijft voor dat een rapport van bevindingen wordt opgesteld indien de fout < de materialiteit uit paragraaf 2.4.

In paragraaf 2.4 staat tabel F opgenomen. Deze tabel stelt voor een topfunctionaris dat de materialiteit het verschil betreft tussen het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum en de werkelijke bezoldiging met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 10.000.

De materialiteit (tabel F) is het verschil tussen het individuele bezoldigingsmaximum en de werkelijke bezoldiging, in dit geval € 4.500. Maar door het minimum van € 5.000 wordt de materialiteit bijgesteld naar € 5.000. De ongecorrigeerde fout blijft onder de materialiteit (tabel G) en dus wordt alleen een rapport van bevindingen opgesteld en is het niet nodig om een controleverklaring met beperking te verstrekken. Is dit standpunt juist?

Log In of Registreer om te reageren.