Hoe omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) te berekenen?

Discussie gestart door MathijsSMathijsS .
Begonnen op . januari 2020 aangepast Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.

Betreft een topfunctionaris zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
Met deze functionaris is vanaf 1 januari 2019 een herziene inhuurovereenkomst van 36 uur (voltijd dienstverband). In praktijk blijkt dat functionaris structureel geen 36 uur per week declareert maar 18 uur per week.

Moet er bij het bepalen van de omvang van het dienstverband worden uitgegaan van de werkelijk gedeclareerde uren of mag worden uitgegaan van een voltijd dienstverband zoals overeengekomen in de inhuurovereenkomst?

Reacties

Deze discussie is gesloten.