Ingangsdatum overgangsrecht

Discussie gestart door NLaNLa .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overgangsrecht.
Een topfunctionaris heeft in het najaar 2014 een arbeidsovereenkomst afgesloten met een WNT-Instelling (onderwijs). De gemaakte bezoldigingsafspraken in 2014 vallen ruimschoots binnen de WNT-2 norm. Echter vanwege de inwerkingtreding van de klassenindeling in het onderwijs met ingang van 1 januari 2016 komt de topfunctionaris vanaf het boekjaar 2019 boven de sectorale WNT-norm (klassenindeling).
Vraag: Welk jaar dient als ingangsjaar te worden gehanteerd voor het overgangsrecht?
Is dit het jaar 2016 vanwege de inwerkingtreding van de klassenindeling? Of het jaar van overschrijding (in casu 2019)?

Reacties

Deze discussie is gesloten.