WNT en cafetariamodel

Discussie gestart door MarinusMarinus .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overgangsrecht.
Binnen mijn arbeidsovereenkomst en passend binnen de CAO voor woningcorporaties is het mogelijk op begrensde wijze gebruik te maken van het zogenaamde Cafetariamodel. Mijn brutosalaris wordt inmiddels verlaagd met een inhouding WNT om te komen op het geldende WNT maximum. Van een overgangsregeling is geen sprake meer. Is het mogelijk extra verlofuren in te kopen, dit ten laste te brengen van mijn oorspronkelijke bruto salaris, waarna het af te toppen bedrag ten behoeve van de WNT lager wordt ? Of heeft dit direct invloed op de deeltijdfactoor. 

Reacties

Deze discussie is gesloten.