Gedetacheerde topfunctionaris

Discussie gestart door JohantenKateJohantenKate .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.

Er is sprake van een topfunctionaris, die gedetacheerd wordt bij een andere WNT instelling met volledig dienstverband vanaf 19 september 2019, maar daar is geen sprake van een functie als topfunctionaris. De huidige gemeente blijft zijn salaris vergoeden over het volledige jaar, er is geen sprake van vergoeding door de andere WNT instelling.

Klopt het dat hier sprake is van een topfunctionaris voor het volledige jaar, waarbij deel tot 19 september ingevuld dient te worden in tabel 1a Leidinggevende topfunctionaris met dienstbetrekking en vanaf 19 september onder tabel 1b leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    Voor de openbaarmakingsverplichting geldt dat er per WNT-instelling verantwoord dient te worden voor de periode waarin de topfunctionaris officieel (in casu: benoemingsperiode gemeentesecretaris of gemeentegriffier) als topfunctionaris werkzaam is. Indien de topfunctionaris zijn functie op grond van een dienstbetrekking vervult, dan dient u dit in tabel 1a te verantwoorden. Als de topfunctionaris zijn/haar functie anders dan op grond van een dienstbetrekking vervult, dan dient u dit in tabel 1b te verantwoorden. In casu lijkt het erop dat de topfunctionaris in dienstbetrekking is bij de WNT-instelling (gemeente), dus vindt de verantwoording in tabel 1a plaats. Verder hebben wij te weinig informatie om antwoord te geven op de vraag of er sprake is van functievervulling in het gehele kalenderjaar.
Deze discussie is gesloten.