Vergelijkende cijfers 2018 leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking

Discussie gestart door RonKilleenRonKilleen .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.
In de toelichting op tabel 1a in de modelverantwoording 2019 is het volgende opgemerkt over de vergelijkende cijfers 2018 (onder punt 14):

"Vult u gegevens in voor een topfunctionaris zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling? Ga voor het invullen van vergelijkende gegevens over 2018 dan als volgt te werk:

•    Indien de periode kalendermaand 1 t/m 12 eindigde en de periode vanaf kalendermaand 13 aanving in 2018, vult u in het deel ‘Gegevens 2018’ aanvang en einde functievervulling in 2018 en de totale bezoldiging 2018 in (= de som van de bezoldiging in de perioden kalendermaand 1 t/m 12 en kalendermaand 13 e.v. in het kalenderjaar 2018). De rijen deeltijdfactor 2018 in fte, beloning plus belastbare onkostenvergoedingen en beloningen betaalbaar op termijn kunt u leeg laten."

Deze toelichting geeft aan welke gegevens wel en welke gegevens niet moeten worden opgenomen. 

Voor de gegevens "Dienstbetrekking ja/nee" en "Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum" staat niet aangegeven of deze moeten worden ingevuld in de vergelijkende cijfers 2018. Dienen deze gegevens wel of niet te worden ingevuld?Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    "Dienstbetrekking ja/nee" en "Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum" moeten worden ingevuld bij de vergelijkende cijfers.
Deze discussie is gesloten.