Transitievergoeding

Discussie gestart door JohannaHJohannaH .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Ontslag.
Kan bovenop het maximum van de ontslagvergoeding ad 75.000 euro in een vaststellingsovereenkomst ook nog een transitievergoeding worden afgesproken? De transitievergoeding vloeit dan immers niet voort uit de wet. 

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op . ( februari 2020 aangepast . )

    Het antwoord op uw vraag luidt: neen. Een transitievergoeding die bij een ontslag met wederzijds goedvinden (zoals bijvoorbeeld bij een vaststellings- of beëindigings­overeenkomst) is overeengekomen, wordt niet beschouwd als een wettelijke transitie­vergoeding, omdat in dat geval geen sprake is van een transitievergoeding die rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeit uit een wettelijk voorschrift. Zie ook de toelichting op artikel 10b van de Beleidsregels WNT (Staatscourant 2017, 69096, blz. 7). U kunt deze achterhalen via deze link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-69096.html en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-69096.pdf.Deze discussie is gesloten.