Verschil van inzicht met openbaar accountant inzake klein verschil in WNT bezoldigingsmaximum

Discussie gestart door SpanjerbergSpanjerberg .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overig.

Bij één van onze topfunctionarissen is in 2019 € 8 meer betaald dan het WNT-bezoldigingsmaximum. Hierbij is sprake van een mogelijk onverschuldigde betaling. Onze openbaar accountant geeft aan dat hierbij een tolerantie van € 0 van toepassing is en dat dit bedrag moet worden gecorrigeerd. Is dit correct? In het WNT-controleprotocol staan twee typen fouten (paragraaf 2.5.1.):

1. ongecorrigeerde fouten plus kwantificeerbare onzekerheden in onverschuldigde betaling;

2. ongecorrigeerde fouten plus kwantificeerbare onzekerheden individueel toepasselijk maximum (1K tolerantie).

Valt de 8 euro fout onder typefout 1 of 2? Klopt de aanname van onze openbaar accountant dat een tolerantie van 0 euro (onverschuldigde) betaling hierbij van toepassing is? 

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Ten aanzien van onverschuldigde betalingen bestaat er geen tolerantie. Die moeten altijd worden terugbetaald ongeacht het bedrag.

  Voorts is er geen sprake van een typefout in de door u aangehaalde paragraaf 2.5.1. uit het controleprotocol WNT 2019.

  Het controleprotocol WNT 2019 geldt uitsluitend voor accountants in het kader van de door hen uit te voeren controles op de naleving van de WNT en onderliggende regelgeving.

  De WNT-instelling dient altijd in overeenstemming te handelen met de WNT en de voor hen geldende onderliggende regelgeving.
Deze discussie is gesloten.