Bepaling omvang dienstverband en normbedrag topfunctionaris zonder dienstbetrekking

Discussie gestart door TeunvanLieropTeunvanLierop .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.

In deze casus is sprake van het inhuren van een topfunctionaris in de zin van de WNT in 2018 en 2019. Voor 2018 is het model 1b gehanteerd en voor boekjaar 2019 (vanaf start 13de maand) dient het reguliere verantwoordingsmodel 1a te worden toegepast. 

De ingehuurde topfunctionaris wordt bezoldigd op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde en gedeclareerde uren. In de inhuurovereenkomst wordt niet expliciet gesproken van een deeltijdfactor en er zijn geen vaste uren afgesproken. De enige afspraak is: de topfunctionaris kan maximaal 32 uren per week kan worden ingezet. Een voltijds werkweek bij de betreffende organisatie is 36 uur.

De looptijd van de inhuurovereenkomst is t/m augustus 2019. De topfunctionaris heeft echter tot en met juni 2019 daadwerkelijk uren gemaakt en gedeclareerd. Daarna is een andere topfunctionaris aangesteld.

Hoe dient voor de ingehuurde topfunctionaris in tabel 1a de omvang van dienstverband als deeltijdfactor in fte bepaald te worden? Hoe dient het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum bepaald te worden?

Wij vinden in het controleprotocol 2019 de volgende passage:
De accountant controleert de juistheid van de omvang van het dienstverband, ofwel de deeltijdfactor in fte, van iedere leidinggevende topfunctionaris zonder (fictieve) dienstbetrekking vanaf de 13e maand waarin de topfunctie wordt vervuld en van iedere topfunctionaris zonder topfunctie zonder (fictieve) dienstbetrekking aan de hand van de voor deze functie met betrekking tot het kalenderjaar gedeclareerde uren en het aantal uren bij een voor de instelling gebruikelijk voltijds dienstverband.
Daarbij wordt met een voetnoot '6' verwezen naar een "Stappenplan indien de deeltijdfactor niet is vastgelegd"

Wij vinden dit stappenplan op de WNT pagina vanaf boekjaar 2020.
https://www.topinkomens.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/stappenplan-indien-de-deeltijdfactor-niet-is-vastgelegd-voor-een-topfunctionaris-zonder-dienstbetrekking-vanaf-boekjaar-2020

vragen:
- Moeten wij dit stappenplan in de betreffende casus gebruiken?

- Indien ja, hoe dient in dit geval de deeltijdfactor exact bepaald te worden?
Interpreteren wij het juist door het als volgt te doen:
A / B * C, waarbij 
(A) daadwerkelijk aantal gerealiseerde uren
(B) het aantal productieve uren bij een 36-urige voltijds werkweek (1.364 uur voor 2019 - gebaseerd op 1440 voor 38 uur) 
(C) aantal maanden gewerkt (in dit geval 6) gedeeld door 12 maanden

Reacties

Deze discussie is gesloten.