Toekennen aandelen ook beloning&bezoldiging?

Discussie gestart door SophiePSophieP .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Valt het toekennen van aandelen aan een topfunctionaris ook onder de bezoldigingsmaximum van de WNT? 

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Na nadere afstemming is het eerder geplaatste antwoord aangepast.

  Op grond van artikel 2, eerste lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling WNT wordt een winstdeling die wordt uitgekeerd uit hoofde van of in het kader van een dienstverband als topfunctionaris (derhalve als beloning voor het vervullen van de functie van topfunctionaris) tot de bezoldiging gerekend.

   

  De vraag of aandelen tot de bezoldiging in de zin van de WNT (en dus gemaximeerd op grond van die wet) moeten of kunnen worden beschouwd, hangt af van de reden(en) waarvoor die aandelen zijn toegekend. De aandelen of het toekennen van opties (of optierechten) op aandelen vormen bezoldiging voor zover zij uit hoofde van het dienstverband als topfunctionaris (en derhalve als beloning voor het vervullen van de functie) zijn toegekend en de aandelen fiscaal belast zijn of worden als loon in natura (zie paragraaf 4.11 van het Handboek Loonheffingen uitgave 17 oktober 2017, https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/handboek-loonheffingen-okt-2019-lh0221t93fd.pdf#%5B%7B%22num%22%3A131%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C48.188%2C398.661%2Cnull%5D).

  De inkomsten die uit of met de aandelen worden gegenereerd (winst uit onderneming in de vorm van dividenden of waardestijging van de aandelen), kunnen niet aan het dienstverband als topfunctionaris worden toegerekend. De inkomsten uit de aandelen zijn het resultaat van risicodragend kapitaal en niet van de werkzaamheden als topfunctionaris. De inkomsten uit aandelen worden in box 2 of box 3 belast. Die inkomsten vormen aldus geen bezoldiging in de zin van de WNT.

Deze discussie is gesloten.