Kan WNT melding voor onbezoldigde fncties niet simpeler?

Discussie gestart door GR_GevudoGR_Gevudo .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topinkomensbeleid.

Ik zou BZK willen oproepen om de WNT meldingen te versimpelen voor instanties, zoals gemeenschappelijke regelingen (hierna GR),  die weliswaar onder de reikwijdte van WNT vallen, maar waarbij er geen bestuurder/ manager is met een WNT-plus inkomen vanuit die organisatie.  Voor GR Gevudo is dit een "paarse krokodil". Dat zal voor veel gemeenschappelijke regelingen gelden, zo niet de meeste. Wethouders zijn immers doorgaans qq benoemd en ontvangen geen salaris vanuit de GR. (want aan die kosten zouden de deelnemers dan óók meebetalen)

Een oplossing zou kunnen zijn dat de GR in kwestie simpelweg op de portal verklaart dat zij ermee bekend is dat WNT op haar van toepassing is, maar dat er in 20XX geen beloningen boven de norm zijn uitgekeerd. In plaats van per bestuurder van alles te moeten invullen. Dan zou er alleen  meldingsplicht over blijven voor de enkele GR die een ambtenaar boven WNT betaalt. Ik ben benieuwd naar de reacties op dit verzoek. 

Reacties

  • De reactie van HenkJanvandenBoschHenkJanvandenBosch .
    Reactie geschreven op .
    Goed punt ! Hopelijk biedt de binnenkort te publiceren Evaluatiewet WNT ook hiervoor een oplossing?
Deze discussie is gesloten.