Financieringsbronnen regeling m.b.t. zorg en jeugdhulp

Discussie gestart door CHoornstraCHoornstra .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Sectorale onderwerpen.
Een klant heeft bij de bepaling van zijn klasse-indeling zichzelf één punt hoger gegeven op basis van de financieringsbronnen. De klant heeft twee stromen WMO (regulier en beschermd wonen), Jeugdwet en PGB. Op basis hiervan hebben ze zichzelf 3 punten toegekend, omdat er 3 tot 6 financieringsbronnen zijn. Ik vraag me af of dit correct is. Kunnen WMO regulier en WMO beschermd wonen als twee aparte financieringsbronnen worden gezien? En kan PGB ook als een aparte financieringsbron worden gezien?

Daarnaast vraag ik me af of je de stromen die je in onderaanneming uitvoert ook als aparte financieringsbron kan worden gezien (bijvoorbeeld een derde heeft een WMO beschikking en mijn klant doet een bepaald medisch onderzoek voor deze derde en ontvangt daarvoor een vergoeding van deze derde en deze derde ontvangt hiervoor een vergoeding vanuit de WMO).

Ten slotte vraag ik me af, wat we als accountant moeten doen, als we op basis van de bij ons bekend zijnde informatie tot een andere klasse-indeling komen dan door de RvT/RvC is bepaald (deze informatie is hetzelfde als op basis waarvan de RvT/RvC de klasseindeling heeft bepaald). Moet deze klasse-indeling dan worden aangepast? En moet er dan worden uitgegaan van het maximum wat er dan bij het door de accountant vastgestelde klasse-indeling hoort? Zo ja, wat als de beloning dan hoger is doordat de RvT/RvC een hogere klasse-indeling heeft bepaald? Moet het teveel ontvangen dan alsnog worden terug betaald door de topfunctionaris?

Alvast bedankt voor uw reactie.

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    De categorie sectorale onderwerpen zoals onderwijs, de woningcorporaties of de zorg worden niet gevolgd door de HelpdeskWNT. Of stel uw vraag via respectievelijk ico@duo.nl, normeringtopinkomens@minvws.nl of https://www.ilent.nl/melden.
Deze discussie is gesloten.