Fiscale bijtelling auto + eigen bijdrage

Discussie gestart door hsimons88hsimons88 .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
In onderstaande Q&A wordt volgende benoemd t.a.v. van fiscale bijtelling en eigen bijdrage:

Q: Hoe wordt een ter beschikking gestelde (lease)auto voor privégebruik meegerekend?
A: De fiscale bijtelling en de eventuele compensatie voor de fiscale bijtelling in verband met de leaseauto tellen mee als bezoldigingscomponent. Een eventuele eigen bijdrage van de (top)functionaris wordt hierop in mindering gebracht.

Zie: https://www.topinkomens.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/hoe-wordt-een-ter-beschikking-gestelde-leaseauto-voor-privegebruik-meegerekend

T.a.v. bovenstaande mijn vervolgvraag: Dient de eigen bijdrage ook in mindering te worden gebracht, indien deze eigen bijdrage wordt ingehouden op het nettoloon (lees: na loonheffing)? Ik zou verwachten van niet, aangezien ik dan een onbelastbare onkostenvergoeding meeneem in mijn berekening van "Beloning + belastbare onkostenvergoedingen".

Alvast dank voor uw reactie.

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    De fiscale bijtelling voor de ter beschikking gestelde (lease)auto is (fiscaal gezien) loon in natura en daarmee bezoldiging (meer specifiek: beloning) in de zin van de WNT. De eigen bijdrage van de topfunctionaris voor de ter beschikking gestelde (lease)auto wordt hierop in mindering gebracht, wat resulteert in een lagere beloning en bezoldiging voor de WNT. Hierbij maakt het voor de WNT niet uit dat die eigen bijdrage door de werkgever in mindering wordt gebracht op het nettoloon van de topfunctionaris. Er gelden voor de verrekening van de eigen bijdrage met de fiscale bijtelling wel bepaalde fiscaal-juridische voorwaarden. Niet elke eigen bijdrage mag (volledig) in mindering worden gebracht op de fiscale bijtelling. Zie paragraaf 21.3.7 (Bijtelling privégebruik auto en eigen bijdrage werknemer) van het Handboek Loonheffingen 2019, uitgave 17 oktober 2019, van de Belastingdienst voor een beschrijving van de fiscaal-juridische voorwaarden.

    Bij de fiscale bijtelling en de eigen bijdrage gaat het, anders dan u kennelijk veronderstelt, niet om een al dan niet belastbare onkostenvergoeding, maar om beloning in de zin van de WNT.

    Het antwoord op uw vraag is derhalve: de eigen bijdrage die, dan wel het deel van de eigen bijdrage dat fiscaal-juridisch in mindering mag worden gebracht op de fiscale bijtelling, dient in mindering te worden gebracht op de bezoldiging, (ook) indien deze wordt ingehouden op het nettoloon van de topfunctionaris.
Deze discussie is gesloten.