startsalaris afbouw

Discussie gestart door NtBNtB .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overgangsrecht.

De situatie is de volgende. Het betreft een topfunctionaris van wie vanaf 2019 de bezoldiging in drie jaar dient te worden afgebouwd.

In 2018 heeft de topfunctionaris de keuze gemaakt de vakantietoeslag jaarlijks in de maand mei uit te betalen. Tot en met 2017 werd de vakantietoeslag maandelijks uitbetaald. De keuze van de topfunctionaris had tot gevolg dat de topfunctionaris in 2018 “slechts” over de maanden januari – mei 2018 vakantietoeslag heeft ontvangen. De vakantietoeslag over de maanden juni – december 2018 is uitbetaald in mei 2019 en is als reservering opgenomen in de financiële administratie en jaarrekening 2018. 

Concreet is de vraag welk salaris als startsalaris voor de afbouw van de bezoldiging mag worden gehanteerd. Ik zie twee mogelijkheden: 

1.         Het salaris met enkel de vijf maanden vakantietoeslag die daadwerkelijk zijn uitbetaald in 2018.

De redenering bij dit antwoord is dat dit volgt uit artikel 11a lid 1 Beleidsregels, waarin is aangegeven dat voor de afbouw wordt uitgegaan van de feitelijk in het jaar voor afbouw ontvangen bezoldiging. Dit artikellid geldt ook indien de feitelijke bezoldiging in het jaar van afbouw lager is, niet als gevolg van een vrijwillige verlaging, maar door een ander moment van uitbetaling van een deel van de bezoldiging.

 2.         Het salaris inclusief de zeven maanden vakantietoeslag die toe te rekenen zijn aan 2018, maar zijn uitbetaald in mei 2019.

 De redenering is dat de zeven maanden vakantietoeslag die zijn uitbetaald in 2019 mogen worden toegerekend aan 2018 op grond van artikel 3, lid 2, Uitvoeringsregeling WNT. Dit antwoord impliceert ook dat artikel 11a Beleidsregels WNT niet van toepassing in dit geval, omdat geen sprake is van een vrijwillige wijziging van de bezoldiging, maar alleen van het moment van uitbetaling van een onderdeel van de bezoldiging. Daarnaast is evenmin sprake van het niet te gelde maken van bepaalde aanspraken op bezoldiging. Alleen het moment waarop de aanspraken te gelde zijn gemaakt, is gewijzigd.

 

Reacties

Deze discussie is gesloten.