Uurtarief externen

Discussie gestart door rzwaanrzwaan .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Bestaat er een maximum uurtarief voor externe medewerkers, niet zijnde topfunctionarissen?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    Het in artikel 4, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit WNT opgenomen maximum uurtarief geldt uitsluitend voor topfunctionarissen die anders dan op grond van dienstbetrekking hun functie vervullen bij de WNT-instelling.

    De WNT (inclusief de openbaarmakingsverplichting) geldt niet voor niet-topfunctionarissen die anders dan op grond van dienstbetrekking werkzaam zijn bij of voor een WNT-instelling. Voor hen kan wel sprake zijn van een maximum uurtarief, maar niet op grond van de WNT. Voor bijvoorbeeld niet-topfunctionarissen die anders dan op grond van dienstbetrekking werkzaam zijn bij of voor een onderdeel van de overheid, geldt het maximum uurtarief dat in de Handleiding Overheidstarieven (HOT) 2020 is opgenomen (zie via deze link: https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/256325/handleiding-overheidstarieven-2020.pdf).
Deze discussie is gesloten.