sabbatical voorafgaand aan ontslag

Discussie gestart door ReneeRenee .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Ontslag.
Indien een topfunctionaris voorafgaand aan zijn ontslag een (betaald) sabbatical opneemt, wordt dit dan gezien als non-activiteit voor de WNT? maw wordt het salaris toerekenbaar aan het sabbatical gezien als ontslagvergoeding onder de WNt?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Op grond van artikel 2.10, derde lid, WNT wordt voor de toepassing van deze wet bezoldiging over een periode waarin de topfunctionaris vooruitlopend op de beëindiging van het dienstverband geen taken meer vervult, aangemerkt als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband en wordt de datum waarop de topfunctionaris de uitoefening van zijn taken beëindigt aangemerkt als datum waarop het dienstverband is geëindigd. In het vierde lid van genoemd artikel is geregeld dat het derde lid niet van toepassing is indien de topfunctionaris, in de periode vooruitlopend op de beëindiging van het dienstverband, geen taken meer vervult op grond van een algemene bepaling van een collectieve arbeidsovereenkomst, een van toepassing zijnde collectieve regeling die is overeengekomen met verenigingen van werknemers of ambtenaren die bevoegd zijn afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden, of een wettelijk voorschrift. Een doorbetaalde sabbatical voorafgaand aan de beëindiging van het dienstverband is te beschouwen als een periode waarin de topfunctionaris vooruitlopend op de beëindiging van het dienstverband geen taken meer vervult.

  Dit betekent het volgende in relatie tot uw vraag:

  • Indien het sabbatical voortvloeit uit een algemene bepaling van een cao, een andere collectieve regeling of een wettelijk voorschrift als bedoeld in het genoemde vierde lid, wordt de doorbetaalde bezoldiging niet aangemerkt als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband. De bezoldiging is dan wel bezoldiging in de zin van de WNT en daarmee gemaximeerd door het toepasselijke bezoldigingsmaximum.
  • Indien het sabbatical echter voortvloeit uit een afspraak tussen de WNT-instelling en de topfunctionaris, wordt de doorbetaalde bezoldiging wel aangemerkt als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband en wordt de datum waarop de topfunctionaris de uitoefening van zijn taken beëindigt aangemerkt als datum waarop het dienstverband is geëindigd.
Deze discussie is gesloten.