Toerekening kalenderjaar

Discussie gestart door MJansensMJansens .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Voor de publicatie in 2019 wordt duidelijk dat bij de afwikkeling einde dienstverband v/e topfunctionaris in dienstbetrekking de uitbetaling van de vakantietoeslag 2019/2018 in 2019 gaat leiden tot een overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Uitbetaling van vakantietoeslag welke ziet op 2018 kan worden toegerekend aan 2018 echter, voor zover er in dat jaar geen overschrijding is. Is het daartoe mogelijk het deel van de vakantietoeslag 2017 welke in 2018 is uitbetaald, ook toe te rekenen aan 2017, zodat er in 2018 meer ruimte vrijkomt om toe te rekenen, of ziet de toerekening ex art 3.2 uitvoeringsregeling enkel op de nabetaling van de emolumenten die in 2019 zijn uitbetaald? Ik verwacht dat het enkel ziet op de gedane nabetaling als ik kijk naar toelichting.

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Het antwoord op uw vraag is: artikel 3, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling WNT staat cascadegewijze toerekening van vakantietoeslag of andere, vergelijkbare (deels) in eerdere kalenderjaren opgebouwde bezoldigingscomponenten, aan die eerdere kalenderjaren toe. Het in 2017 opgebouwde deel van de in 2018 uitbetaalde vakantietoeslag mag derhalve aan 2017 worden toegerekend voor zover daarmee een overschrijding van het bezoldigingsmaximum in 2018 kan worden voorkomen, maar uiteraard alleen voor zover deze toerekening aan 2017 niet tot overschrijding van het bezoldigingsmaximum in 2017 leidt.


 • De reactie van MJansensMJansens .
  Reactie geschreven op .
  Dank. 

  En voor de publicatie/openbaarmaking heeft dit enkel gevolgen voor de bezoldiging van 2019, of dienen bij de huidige verantwoording in het huidige document [bezoldigingsmaximum 2019/ jaarrekening 2019] voor de WNT verantwoording ook de aangepaste bezoldigingen voor 2018 en 2017 te worden vermeldt? 
 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
  Toerekening van bezoldiging aan een eerder kalenderjaar leidt niet tot correctie van de bezoldiging in dat eerdere kalenderjaar en dus ook niet tot wijziging of correctie van de WNT-verantwoording over dat eerdere kalenderjaar. WNT-verantwoordingen over eerdere kalenderjaren dienen alleen ingeval van foutherstel (artikel 5d Uitvoeringsregeling WNT) te worden gecorrigeerd (zie de volgende Q&A over foutherstel: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/wat-moet-een-wnt-instelling-doen-als-fouten-worden-geconstateerd-in-de-wnt-verantwoording-na-vaststelling-van-de-jaarrekening).Deze discussie is gesloten.