Jaarlijkse vaststelling indeling WNT-klasse

Discussie gestart door tanjabtanjab .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overig.
Ik ga ervan uit dat de raad van toezicht van een onderwijsinstelling jaarlijks de WNT-klasse moet vaststellen, maar waar kan ik de onderbouwing hiervan terugvinden? 

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
  op de site https://www.topinkomens.nl/actueel/wet--en-regelgeving kunt u de diverse informatie betreffende de sectorale regelingen vinden. Verdere vragen betreffende de sectorale regelingen worden niet op dit Forum beantwoord. Hiervoor dient u zich te wenden tot de sites ico@duo.nl, normeringtopinkomens@minvws.nl of https://www.ilent.nl/melden.


 • De reactie van tanjabtanjab . bestuurssecretaris
  Reactie geschreven op .
  Dank voor uw antwoord. Ik had al gekeken bij 'veelgestelde vragen en antwoorden' op de site normeringtopinkomens@minvws.nl maar deze linkt werkt helaas niet. Wellicht kan dit doorgegeven worden. 
 • De reactie van HenkJanvandenBoschHenkJanvandenBosch . WNTadvies.nl
  Reactie geschreven op . ( mei 2020 aangepast . )
  Voor de onderwijssector is in de Regeling normering topinkomens OCW-sectoren 
  https://wetten.overheid.nl/BWBR0032452/2020-01-01
  vastgelegd hoe de klasse moet worden bepaald, onder andere op basis van driejaarsgemiddelden van totale baten, aantal leerlingen etc.
  De berekening zal daarom jaarlijks opnieuw moeten worden gemaakt met de actuele gegevens. 

  Er is in de regeling voor de onderwijssector niet expliciet vastgelegd dat de Raad van Toezicht de klassenindeling in een afzonderlijk besluit moet vaststellen. De klassenindeling wordt opgenomen in het financieel verslaggevingsdocument dat ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht wordt voorgelegd. 
  Het is wel van belang dat de Raad van Toezicht tijdig op de hoogte is van eventuele wijzigingen in de klassenindeling. 
 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op . ( mei 2020 aangepast . )
  Wij zullen uw signaal verwerken.
Deze discussie is gesloten.