WNT en begrip "zonder dienstbetrekking"

Discussie gestart door LJSchaapLJSchaap .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.
1.Ik werk bij de politie en ben door de burgemeester gevraagd of ik tijdelijk brandweercommandant wilde zijn. Nu word ik voor de WNT beschouwd als "zonder dienstbetrekking". Vraag: het lijkt mij dat deze regel in de WNT bedoeld is voor bv ZZP'ers en geen betrekking heeft op een detachering van de ene WNT-organisatie bij de ander. Klopt dat?
2.Ik had de beschikking over een lease-auto die niet privé gebruikt werd. De accountant stelt zich op standpunt: kosten van de auto optellen bij de bezoldiging omdat ik "zonder dienstbetrekking was". Ik ben van mening:het is geen bezoldiging nu de auto ter beschikking was om mijn werk te doen en iemand met een dienstbetrekking dit ook niet bij de bezoldiging hoeft op te tellen

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Ad 1. Voor de beantwoording van deze vraag is van belang het onderscheid tussen de begrippen dienstverband en dienstbetrekking in de WNT goed voor ogen te hebben.

  Het begrip dienstverband is breder dan het begrip dienstbetrekking. Op grond van artikel 1.1, onderdeel d, WNT valt onder het begrip dienstverband een “andere titel op grond waarvan de topfunctionaris tegen betaling zijn opgedragen taken vervult”, bijvoorbeeld zoals in uw casus op grond van detachering. Dienstbetrekking in de zin van de WNT betekent dienstbetrekking met de WNT-instelling waar de functie als topfunctionaris wordt vervuld.

  Functievervulling bij de WNT-instelling op grond van detachering vanuit een dienstbetrekking met een derde is dus wel degelijk genormeerd. De maximering is de eerste 12 kalendermaanden geregeld in artikel 4 Uitvoeringsbesluit WNT, en vanaf de 13e kalendermaand in artikel 2.1, vierde lid, WNT.

  Zie ook https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/veelgestelde-vragen-en-antwoorden/topfunctionarissen-zonder-dienstbetrekking-vanaf-2016

  Ad 2. In artikel 2a van de Uitvoeringsregeling WNT is nader bepaald welke bezoldigingscomponenten in ieder geval wel en welke in ieder geval niet tot de bezoldiging van een topfunctionaris zonder dienstbetrekking moeten worden gerekend.

  Of de kosten voor de zakelijke leaseauto onder bezoldiging valt of niet, hangt bij detachering (in beginsel) af van de vraag of de vergoeding voor de betreffende zakelijke leaseauto wel of niet is opgenomen in de kosten die aan de WNT-instelling zijn of worden doorbelast. Bij functievervulling anders dan op grond van dienstbetrekking bestaat de bezoldiging immers uit de vergoeding die de WNT-instelling aan de ter beschikking stellende derde betaalt. Als de vergoeding niet is doorbelast, dan is het geen bezoldiging. Zo wel, dan is het wel bezoldiging. Hierop geldt de uitzondering dat vergoedingen die bij een dienstbetrekking onbelast zouden zijn, niet meetellen (zie de definitie van bezoldiging in artikel 1.1, onderdeel e, WNT). De vraag die dus moet worden beantwoord is of de zakelijke leaseauto die aan een werknemer ter beschikking wordt gesteld, tot die uitzondering behoort. Volgens onze informatie is de zakelijke leaseauto van een werknemer fiscaal onbelast en daarmee geen bezoldiging. Dat geldt dan dus ook bij functievervulling anders dan op grond van dienstbetrekking.

  Zie ook deze Q&A op de website topinkomens.nl: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/wat-wordt-onder-bezoldiging-verstaan-bij-een-topfunctionaris-zonder-dienstbetrekking.
Deze discussie is gesloten.