Omzetting stichting naar B.V.

Discussie gestart door DDavelaarDDavelaar .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overig.
Client is gedurende 2019 omgezet van een stichting naar een B.V. De stichting viel onder de WNT omdat een overheidsorgaan bestuur en toezichthouders mocht benoemen. Voor een B.V. is dit criterium vrijgesteld en er zijn geen andere WNT-criteria waar client aan voldoet. Dat betekent dat na omzetting de client niet meer als WNT-instelling aan te merken is. Is het nu nog noodzakelijk om in de jaarrekening 2019 een toelichting WNT op te nemen tot het moment van omzetting en is het noodzakelijk dat de accountant deze WNT-verantwoording controleert?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    Indien een WNT-instelling gedurende het kalenderjaar niet meer onder de WNT valt, dient er een WNT-verantwoording te worden opgesteld voor dat gedeelte van het kalenderjaar dat de WNT nog van toepassing was op de WNT-instelling en te worden opgenomen in de jaarrekening van het betreffende kalenderjaar. De accountant dient deze WNT-verantwoording te controleren.
Deze discussie is gesloten.