Ontslagvergoeding niet-topfunctionaris

Discussie gestart door DennisDennis .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Ontslag.
Dient een niet-topfunctionaris in de jaarrekening te worden verantwoord wanneer de persoonlijke WNT-grens wordt overschreden door de betaling van een ontslagvergoeding? Het betreft een ontslagvergoeding die voortvloeit uit een minnelijke regeling. 

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    Ontslagvergoedingen van niet-topfunctionarissen behoeven niet openbaar gemaakt of verantwoord te worden. In artikel 4.1, tweede lid, WNT is ten aanzien van niet-topfunctionarissen alleen bepaald dat hun bezoldigingsgegevens worden gepubliceerd in de jaarrekening voor zover deze het algemeen bezoldigingsmaximum (gecorrigeerd voor de omvang van het dienstverband) overschrijden. Ontslagvergoedingen worden niet tot de bezoldiging gerekend. Zie ook deze Q&A’s over niet-topfunctionarissen op de website: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/veelgestelde-vragen-en-antwoorden/niet-topfunctionarissen.
Deze discussie is gesloten.