toewijzing WNT status

Discussie gestart door marcelfranssenmarcelfranssen .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.
Formeel bepaalt de organisatiestructuur de WNT toekenning. Is het echter relevant wanneer de betreffende organisatie nog in opbouw is, concreet nog geen operationele verantwoordelijkheden heeft, dat een dergelijke WNT toekenning nog kan worden uitgesteld? De organisatie is nog volledig in opbouw en niet operationeel.

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  De verplichtingen op grond van de WNT gaan in het algemeen gelden vanaf de datum van oprichting van een WNT-instelling, dan wel (voor zover het een bestaande, eerst niet onder de WNT vallende rechtspersoon betreft) vanaf de datum waarop een rechtspersoon WNT-instelling wordt. Het antwoord op uw vraag wordt derhalve door twee zaken bepaald:

  1. Wat is de oprichtingsdatum van de organisatie?
  2. Vanaf welke datum valt die organisatie onder de WNT?

  Beide data kunnen gelijk zijn, maar ook verschillend. Dat hangt af van de vraag op grond van welke WNT-bepaling de organisatie aan te merken is als een WNT-instelling (zie de artikelen 1.2 tot en met 1.5 van de WNT).

  Op basis van de beschikbare informatie kunnen wij geen uitspraken doen over de concrete datum waarop de WNT-verplichtingen gelden en of er sprake kan zijn van uitstel. Dat zal door de controlerende accountant van de betreffende WNT-instelling op basis van feiten en omstandigheden moeten worden beoordeeld.

  Volledigheidshalve, nog deze toevoeging. Ingeval de organisatiestructuur en/of toedeling van bevoegdheden, na het van toepassing worden van de WNT op de rechtspersoon, tussentijds wijzigt en daarmee ook de bepaling van wie topfunctionaris in de zin van de WNT is of zijn, dient dat in de WNT-verantwoording tot uitdrukking te worden gebracht door middel van de vermelding van de begin- en einddatum van de functievervulling als topfunctionaris(sen) alsmede in de correctie van het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum voor de duur en/of omvang van het dienstverband als topfunctionaris (zie artikel 2.1, tweede en derde lid, WNT).
Deze discussie is gesloten.