kosten externe mobiliteit

Discussie gestart door marcelfranssenmarcelfranssen .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Ontslag.
Een GR houdt op te bestaan. de directeur wordt boventallig. Een intern van werk naar werk traject kan niet worden gefaciliteerd en er wordt overwogen een extern mobiliteitsdienstverband af te sluiten. Nu wordt door de werkgever gesteld dat de kosten van dit mobiliteitsdienstverband niet hoger mogen zijn dan de rechten op de na - en boven wettelijke ww voorziening. Ook wordt gesteld dat bij de keuze van een extern mobiliteitstraject de bijbehorende kosten deze boven- en na wettelijke ww rechten doet vervallen. Klopt deze redenatie?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Vraag 1. Mogen de kosten van een mobiliteitsdienstverband niet hoger zijn dan de rechten op de na- en bovenwettelijke ww voorziening?

  Ad 1: Uit artikel 10a Beleidsregels WNT 2020 volgt dat bij de toepassing van artikel 4, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling WNT tot de uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband voor de WNT niet worden gerekend: uitkeringen in de vorm van betalingen van een bedrag ineens of in termijnen aan een mobiliteitsbureau uit hoofde van contractovername ter vervanging van uitkeringen, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling WNT, voor zover deze vervangende uitkeringen in totaliteit niet hoger zijn dan de aanspraken die in totaliteit zouden bestaan bij onvrijwillige beëindiging van het dienstverband. Zie ook deze Q&A op de website: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/zijn-betalingen-aan-een-mobiliteits--bureau-dat-het-dienstverband-overneemt-uitkeringen-wegens-beeindiging-van-het-dienstverband. Als de kosten van het mobiliteitsdienstverband hoger zijn dan de boven- en nawettelijke WW-uitkering, dan geldt het meerdere als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband in de zin van de WNT. Op grond van artikel 2.10, eerste lid, WNT geldt een maximum aan de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband. Bij overschrijding van dat maximum, bedraagt de uitkering van rechtswege de maximaal toegestane uitkering en is wat daar boven op is uitbetaald onverschuldigd betaald (zie artikel 1.6, tweede lid, WNT).

  Vraag 2: Doet de keuze van een extern mobiliteitstraject de bijbehorende kosten deze boven- en na wettelijke ww rechten vervallen?

  Ad 2: Dat hangt af van de toepasselijke rechtspositieregeling of cao en van de afspraken die hierover zijn gemaakt tussen de ex-werkgever en de ex-werknemer, maar in de regel zal een contractsovername alleen mogelijk zijn (in die zin dat de werkgever eraan zal willen meewerken) als de werknemer afziet van eventuele boven- en nawettelijke WW-uitkeringen. Indien de boven- en nawettelijke WW-rechten niet vervallen, geldt artikel 10a Beleidsregels WNT 2020 niet en worden de kosten van de contractovername aangemerkt als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, WNT.
Deze discussie is gesloten.