Oordeelonthouding bij jaarrekening

Discussie gestart door DDavelaarDDavelaar .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overig.
Bij een van onze wettelijke controleopdrachten geven we een verklaring van oordeelonthouding. De achterliggende reden voor de oordeelonthouding raakt de WNT-verantwoording niet. Oftewel: er is geen sprake van onzekerheid m.b.t. de WNT-verantwoording. NV COS 705.15 geeft aan dat in een verklaring van oordeelonthouding er niet tegelijkertijd een goedkeuring m.b.t. een element van de verantwoording mag worden gegeven. Er kan dus niet een combinatie van een oordeelonthouding met een goedkeuring op de WNT-verantwoording worden gemaakt. Hoe dan te handelen in dit geval met de WNT-passage in de controleverklaring? Moet dan ook een oordeelonthouding op de WNT worden afgegeven, ook al is daar eigenlijk geen sprake van onzekerheid? Is het mogelijk om de WNT- verantwoording separaat van de jaarrekening te laten opstellen en hierbij een separate verklaring af te geven. Dit laatste lijkt overigens niet in overeenstemming met 

artikel 1.1 letter j van de WNT. 

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Het antwoord op uw vraag is terug te vinden in paragraaf 1.1. Doelstelling en inkadering protocol van het Controleprotocol WNT 2019. Daarin is het volgende opgenomen:

  “1. De WNT-verantwoording als onderdeel van een financieel verslaggevingsdocument.
  De accountant van de WNT-instelling controleert het financieel verslaggevingsdocument op de naleving van de WNT-regelgeving en betrekt de uitkomsten hiervan in zijn oordeel in de controleverklaring bij het financieel verslaggevingsdocument als geheel.”

  U kunt dus geen separate controleverklaring opstellen uitsluitend voor de WNT-verantwoording als deze WNT-verantwoording onderdeel is van het financieel verslaggevingsdocument.
Deze discussie is gesloten.