Bepaling deeltijdfactor overige functionarissen bij vitaliteitsregeling

Discussie gestart door HansVerborgHansVerborg .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

Om te bepalen of de gegevens van overige functionarissen (niet-topfunctionarissen) openbaar gemaakt moet worden moet de omvang van het dienstverband bepaald worden.

De Cao Nederlandse Universiteiten kent (Hoofdstuk 6, paragraaf 3, jo Bijlage F) een vorm van buitengewoon verlof op grond van de Regeling Vitaliteitspact. De aanstelling blijft ongewijzigd (pensioenopbouw blijft ook 100%) maar de werkweek kan verkort worden met buitengewoon verlof tegen een gedeeltelijke inlevering van bruto salaris en het afstand doen van alle bovenwettelijke vakantie-uren.

Mag er voor de grondslag van de deeltijdfactor aangesloten worden bij het standpunt zoals door HelpdeskWNT gegeven is in juni 2017 (Forum/Bezoldiging/Hoe moet de inkoop van vakantie uren worden verwerkt in de bezoldiging en de deeltijdfactor?) dat de deeltijdfactor ongewijzigd blijft. Ook hier betreft het een krachtens cao toegankelijke (bijzondere) verlofregeling die door de tegenprestaties – het inleveren van salaris en verlofrechten- dezelfde essenties kent als inkoop van verlof. (Dit standpunt voorkomt een extra administratieve last bij de toetsing aan het drempelbedrag)

Of moet worden aangesloten bij het standpunt zoals door HelpdeskWNT gegeven is op 22 juni dat de deeltijdfactor wel moet aangepast. Zie -Forum/Bezoldiging/Onbetaald verlof en berekening deeltijdfactor/5 juni-22 juni.


Log In of Registreer om te reageren.