Toerekening toekomstige beloning als onderdeel van bezoldiging

Discussie gestart door StefanStefan .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
In 2015 heeft een topfunctionaris een aanvulling gehad op zijn bezoldiging ter compensatie. Deze eenmalige uitkering is (in 2015) in één keer via de salarisadministratie met de omschrijving pensioenreparatie uitbetaald. De berekende compensatie loopt tot de pensioendatum in april 2017. Hierbij dienst opgemerkt moet worden dat de topfunctionaris vanaf medio 2016 geen topfunctionaris meer is. Als gevolg van de eenmalige uitkering is er sprake van een verhoging van de bezoldiging van de topfunctionaris, waar deze tot die verhoging nog onder de overgangsregeling viel. Als de in 2015 betaalde pensioenuitkering wordt toegerekend aan de periode 2015 tot en met 2017 (de resterende jaren dat de topfunctionaris in dienst was) blijft de totale bezoldiging onder de overgangsregeling. Is het toegestaan om uitbetaalde bezoldiging die betrekking heeft op toekomstige jaren op de betaalde bezoldiging in minder in te brengen?
Als dit niet mag, wat is dan het effect op de toepassing van de overgangsregeling in 2016 (toen de bezoldiging weer lager was dan het niveau van de bezoldiging wat was toegestaan binnen de overgangsregeling).

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  De onduidelijke vraagstelling maakt het voor ons niet mogelijk uw vragen te beantwoorden. Uw vraagt dient op onderstaande en eventueel andere punten nader te worden verduidelijkt:

  • Zo is ons niet duidelijk wat verstaan moet worden onder het begrip “pensioenreparatie”. Wat houdt deze precies in? En wat is de relatie met pensioen? Behoort deze pensioenreparatie volgens u tot de beloning of tot de beloning betaalbaar op termijn?
  • Wij gaan er verder vanuit dat met de “overgangsregeling” het overgangsrecht WNT wordt bedoeld maar vragen ons af waarom deze volgens u van toepassing is of zou (kunnen) zijn in onderhavig geval. Kunt u dat nader toelichten?
  • Berust de uitbetaling van de pensioenreparatie voorts mogelijk op bezoldigingsafspraken die door het overgangsrecht WNT worden beschermd, en is die pensioenreparatie mogelijk te beschouwen als een door het overgangsrecht beschermde verhoging van de bezoldiging? Met andere woorden: op welke bezoldigingsafspraken berust de betaling van de pensioenreparatie en wanneer zijn die bezoldigingsafspraken gemaakt?
  Op basis van de door u verstrekte gegevens kunnen wij u op voorhand al wel meegeven dat toerekening van bezoldiging op grond van artikel 3 Uitvoeringsregeling WNT onder voorwaarden aan eerdere kalenderjaren wel mogelijk is, maar niet aan latere kalenderjaren.
Deze discussie is gesloten.