Voorlopig oordeel

Discussie gestart door VDBAVDBA .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overig.

In het verleden kon over een Wnt-vraag een voorlopig oordeel worden gevraagd aan BZK. Die procedure nam ongeveer 6 weken in beslag en was vertrouwelijk. Is die mogelijkheid afgeschaft, zo ja wanneer en op grond waarvan? 

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    Als u met het “voorlopig oordeel” de casusbeoordeling bedoelt, bestaat er inderdaad sinds begin 2019 niet langer de mogelijkheid om dit voorlopig oordeel aan het ministerie van BZK te vragen. Deze mogelijkheid is beëindigd omdat het voorlopige oordeel geen juridische status had maar in de loop van de tijd door de vraagstellers als een vorm van pre-toezicht werd gezien. Bij de beantwoording van voorgelegde vragen bleek soms achteraf, bij onderzoek van de toezichthouder, dat de vraagstelling bij het verzoek tot een voorlopig oordeel niet compleet en/of juist was of dat er feiten of omstandigheden naar voren kwamen waardoor de toezichthouder tot een ander oordeel in de casus kwam. Hierdoor moest BZK enerzijds zo veel disclaimers bij de beantwoording van de vraag opnemen dat het antwoord nietszeggend werd. Anderzijds kwam het voorlopig oordeel op gespannen voet met de functie van de toezichthouder te staan. Dit tezamen heeft ertoe geleid dat BZK een voorlopig oordeel niet langer wenselijk acht en niet langer mogelijk is.
  • De reactie van VDBAVDBA . adviseur
    Reactie geschreven op .
    Dat bedoelde ik inderdaad. Dank u wel voor uw snelle en begrijpelijke antwoord!

Deze discussie is gesloten.